slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

ЦЕНИ - счетоводни услуги

 

 Цена на услугата „абонаментно счетоводно обслужване”

Цената на услугата зависи  от няколко основни характеристики:

 • Брой документи на месец- включва всеки първичен счетоводен документ, отразяващ стопански операции - фактури/приходни,разходни/,дебитно и кредитно известие.Банкови транзакции за извършени и получени плащания като: платежно нареждане, изтеглена или внесена сума, банкова такса.Начисления на заплати и др.
 • Вид дейност – услуги, търговия, търговия и услуги, производство
 • Реистрация по ЗДДС
 • Внос, Износ, ВОП, ВОД
 • Брой на персонала
 • Наличие и брой на банкови сметки-левови и валутни
 • Брой дълготрайни активи
  Брой документи месечно Нерегистрирани по ЗДДС Регистрирани по ЗДДС
  Фирми с до 2 осигурени лица, с до 20 документа на месец, една банкова сметка. 

  90-160 лв.

  160-240 лв.
  Фирми с до 2 осигурени лица,с от 21 до 40 документа на месец, една банкова сметка.
  140-220 лв. 220-300 лв.
  Фирми с до 5 осигурени лица, с от 41 до 80 документа на месец, една банкова сметка.
  160-260 лв. 280-380 лв.

  Посочените цени са ориентировъчни и могат да се променят при конкретно договаряне и в зависимост от сложността на счетоводната обработка. Фирми с по-голям обем и сложност на счетоводната обработка получават оферта след допълнително запознаване със счетоводната им документация.

МЕНИДЖМЪНТ НА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ – такса ангажимент 60 лева, плюс 15 лева за всяко следващо лице. В цената се включва подаване на уведомления в НАП за назначаване и освобождаване, изготвяне на месечна ведомост за заплати, платежни нареждания, декларации обр.1 и обр.6.,  служебни бележки, документи при напускане и др.

 За фирми на абанаметно счетоводно обслужване при надвишаване на персонала по горепосочените критерии плюс 10 лева за всяко следващо лице.

Еднократни такси в рамките на абонаментното обслужване
 • Възнаграждение за годишно данъчно и счетоводно приключване – едномесечно възнаграждение.
 • Публикуване на ГФО в ТР с включени такси 80 лв.
 • Данъчни ревизии и счетоводни одити – една дванадесета част от месечното възнаграждение за всеки ревизиран/одитиран месец, но не по-малко от 240 лв.
 • Проверки от институциите – 50 лв. за всеки отделен случай.
 • Актуално състояние по електронен път и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 30 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай.

 

  

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer